Náš spolek se v podstatě od svého založení věnuje přeměně nepůvodních smrkových a borových monokultur na lesy, které jsou přírodě blízké. Tato snaha je nejlépe viditelná na projektu Nový prales na Ještědském hřebeni. Monokulturní lesy však u nás nejsou výjimkou a tak je nutné přeměňovat i lesy mimo Nový prales.

Toho můžeme dosáhnout díky projektu Sázejme pro planetu, na kterém spolupracujeme s Yves Rocher Česká republika. Tento projekt pochází z dílny Nadace Yves Rocher a obohatil světové lesy o více než 70 milionů stromů  (online počitadlo vysazených stromů najdete dole na stránkách Yves Rocher) a svým zaměřením navazuje na naší více než 20letou činnost.

Oblasti s výrazným výskytem těchto smrkových a borových monokultur můžete nalézt například právě v Lužických horách a okolí nebo na Ještědském hřebeni. Poloha v dobře dostupné poměrně rovné pahorkatině blízko toku Jizery a středověkému osídlení u Staré Boleslavi, síť hradů i klášterů, to vše zdejší původní lesy vystavilo vyššímu civilizačnímu tlaku a předurčilo k využití a pozdějšímu nahrazení smrkovými a borovými monokulturami. Přirozené nebo polopřirozené lesy se zachovaly pouze na nedostupných místech strmých svahů údolí či kopců v dnešních maloplošných chráněných územích,“ popisuje historii místních lesů Jiří Antl, odborný pracovník ve Čmeláku.

 


Na rozdíl od mnoha podobných projektů, projekt Sázejme pro planetu se nesoustředí na zdejší chráněné krajinné oblasti (CHKO Lužické hory ze severu, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj z jihu, CHKO České středohoří), nýbrž na lesy v jejich okolí.

Cílem tohoto projektu, během nějž bude vysázeno 100 000 listnatých stromků a jedlí, je snaha ukázat lidem přírodě blízké hospodaření s lesy. Toho dosáhneme sociálním, případně ekovýchovným, rozměrem projektu, kdy budeme stromky sázet spolu s místními drobnými lesníky a dobrovolníky.