25 let práce pro lidi a pro přírodu. Aktivity projektu
vlajka

25 let práce pro lidi a pro přírodu. Aktivity projektu

 

 

V rámci projektu proběhly 4 koordinační schůzky, z čehož dvě musely být vzhledem k situaci s koronavirovými omezeními uskutečněny formou videokonference. Na společných schůzkách byly dohodnuty termíny a cíle exkurzí, dále byla řešena náplň společného slavnostního večera, a zejména byly řešeny všechny nutné změny, které jsme vzhledem k aktuální koronavirové situaci v obou státech museli provádět.

 

  • Dvojjazyčná publikace „25 let práce pro lidi a pro přírodu“

 

Dvojjazyčná brožura se ohlíží za 25 lety působení neziskové organizace Čmelák – SPP, vyzdvihuje největší dosažené úspěchy, a shrnuje nabyté zkušenosti. Naši příznivci tak mají možnost se seznámit s dosavadními aktivitami spolku.

 

  • Dvojjazyčná filmová prezentace

 

Krátký film, který vznikl, má za úkol představit veřejnosti neziskovou organizaci Čmelák- SPP, hlavní oblasti jeho působení, a nejvýraznější úspěchy za dobu trvání organizace.

 

  • Dvojjazyčná aktualizace webových stránek

 

Aktualizace stránek Čmeláka- SPP. Čmelák rozšiřuje stránky organizace o informace o nejdůležitějších projektech v posledních dvou letech- zejména projekt Zelené Perly kolem Nisy a 25 let práce pro lidi a pro přírodu.

 

  • Autobusová dvoudenní exkurze na přírodní lokality v Sasku

 

 

Autobusové exkurze do Německa se účastnili hlavně členové a přátelé Čmeláka, za Německou stranu hlavní zástupci pozemkového spolku Horní Lužice. Němečtí přátelé nám na zářiové exkurzi představili svou práci a své projekty v praxi. Viděli jsme příklady, jak se snaží vytvořit habitat pro bobry tak, aby to vyhovovalo bobrům i lidem. Dalším příkladem, jak pomoci lidem i přírodě byly různé ovocné aleje. Na statku Lindenhof provozujícím biodynamické ekologické zemědělství pak proběhl společenský večer, na kterém se prezentovaly obě organizace.

 

  • Autobusová jednodenní exkurze na přírodní lokality v ČR

 

 

Naši němečtí přátelé navštívili různé lokality v severních Čechách. Navštívili například Přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny, kde odborný výklad o významu druhové rozmanitosti v místních lesích poskytl náš spolupracovník Stanislav Mráz, ve Frýdlatském pivovaru pak všichni mohli ocenit kvalitu místních výrobků.

 

  • Společné sázení kosatců. Výsadba symbolických 50 kosatců, které se účastnili zástupci jak z české, tak z německé strany, sloužila k utvrzení navázané spolupráce a přátelství. Nakonec byly kosatce vysázeny v lokalitě rybníku Zázrak v obci Višňová, a to pod záštitou místního starosty.