Čmelák chce v budoucnu zcela vydělit ze své hlavní činnosti protikorupční aktivity. Proto jsme v lednu 2014 spoluzaložili Krajské protikorupční pracoviště o.p.s. Jelikož ale některé protikorupční projekty pod hlavičkou Čmeláka stále probíhají, na řadě aktivit s KPKP o.p.s. nadále spolupracujeme. Společně s KPKP o.p.s. se věnujeme zejména informování veřejnosti o boji s korupcí a regionální politice. Provozujeme informační web www.nasliberec.cz, který je denně aktualizován. V roce 2014 jsme vydali pravidelný předvolební zpravodaj Náš Liberec. Vedle informování veřejnosti se věnujeme také analytické práci na jednotlivých kauzách a občanskému poradenství lidem, kteří se ocitli v situacích ovlivněných korupcí a klientelismem. Více na www.nasliberec.cz a www.kpkp.cz.

Aktuální projekt: Společně a efektivně proti regionální korupci.