27
zář 11

Kompletní nabídku našich výukových programů pro rok 2013 - 2014 si můžete stáhnout zde.

Mateřské školy

logo liberecky-kraj

 

Jeden z našich nejcennějších pokladů

Cena: základní 2 600 Kč za třídu
Vzdělávací oblast: dítě a svět, dítě a ten druhý. Půda je opravdu drahocenný poklad, a tak ji prozkoumáme téměř všemi smysly. Budeme ji pozorovat, ohmatávat, očichávat. Zahrajeme si na matku přírodu a zkusíme si vyrobit vlastní půdu. Pohádka nám prozradí, kde se tady vzaly kameny. Společně se žížalou objevíme půdní mikrosvět, bez kterého by půda nebyla tou pravou půdou. Program je doplněn ukázkami půd, hornin a minerálů.

kolazdeti3

Stopa není jen otisk tlapky

Cena: základní 2 600 Kč za třídu
Vzdělávací oblast: dítě a svět, dítě a ten druhý. Pomocí kouzla se proměníme v žáky indiánského náčelníka. Vydáme se po stopách zvířat, s nimiž se můžeme setkat v našem okolí a v lese. Prozkoumáme stopy a pobytová znamení pěkně zblízka, abychom věděli, kdo, jak a proč je vytváří. Každý si odlije otisk stopy lesního zvířete a odnese si jej na památku domů.

Království papíru

Cena: základní 2 600 Kč za třídu
Vzdělávací oblast: dítě a svět, dítě a ten druhý. Jak to online viagra fast lidé dělali dříve, když neměli papír? Z čeho se papír vyrábí a kde všude ho používáme? To jsou otázky, na něž budeme v tomto programu společně hledat odpovědi. Děti si prožijí cestu od semínek k lesu, který poskytuje domov různým zvířátkům. Ale také opuštěnost paseky, z níž odvezli stromy do papírny. Zamyslí se, jak s papírem hospodařit a šetřit ho. Na závěr programu je čeká to nejdůležitější – vlastnoručně si papír vyrobí a odnesou domů.

Kam s pytlíkem od bonbónů?

Cena: základní 2 600 Kč za třídu
Vzdělávací oblast: dítě a svět, dítě a ten druhý. V programu se děti od skřítka Lahvičky dozví, proč není správné odhazovat odpadky v přírodě a komu by tím mohly ublížit. Vytvoří les plný zvířátek, stromů, ale zabydlí se v něm i skřítek Špindíra. Děti pomohou Špindírovi les uklidit a naučí ho vytřídit odpadky do správných sběrových nádob. Vlastnoručně si z recyklovaných materiálů vyrobí skřítka podle své fantazie.

1. stupeň základních škol

DETI KOLAZ

Jeden z našich nejcennějších pokladů

Cena: základní 2 600 Kč za třídu
Vzdělávací obor: člověk a jeho svět (rozmanitost přírody). Že je půda opravdu vzácný poklad, zjistí všichni, kdo si ji zkusí vyrobit. Objasníme si, jaká bohatství skrývá, z čeho se skládá a jak to uvnitř funguje. Prozkoumáme vlastnosti hornin a různých druhů půd. Sbližovat se s půdou budou žáci téměř všemi smysly. Za pomoci binokulárních lup si její části pěkně zvětšíme. Aktivity pomohou žákům uvědomit si hodnotu půdy a nezbytnost chránit ji před jakýmkoliv znehodnocením.

Stopa není jen otisk tlapky

Cena: základní 2 800 Kč za třídu
Vzdělávací obor: člověk a jeho svět (rozmanitost přírody). Pobytová znamení – důkazy o přítomnosti zvířat – jsou všude kolem nás, stačí se jen pozorně rozhlédnout. Prozkoumáme stopy a pobytová znamení savců, ptáků i hmyzu pěkně zblízka, abychom věděli, kdo, jak a proč je vytváří. Tím odhalíme nejedno tajemství jejich života. Zkusíme si vystopovat různé obyvatele lesa a odlít si jejich stopy. Pokud bude do programu zařazena procházka, budou žáci pobytová znamení vyhledávat v přírodě.

Království papíru

Cena: základní 2 800 Kč za třídu
Vzdělávací obor: člověk a jeho svět (lidé a čas, rozmanitost přírody), člověk a svět práce (práce s drobným materiálem). Jak to lidé dělali dříve, když neměli papír? Víte, co je papyrus nebo pergamen? Kde se vzal papír a jaký vliv na http://www.bldc.net/buy-levitra-canada vývoj lidstva mělo jeho objevení? Z čeho se vlastně vyrábí a kde všude ho používáme? To jsou otázky, na které budeme v tomto programu společně hledat odpovědi. Zamyslíme se nad tím, jaký vliv má výroba papíru na naše lesy a přírodu a proč je důležité papírem šetřit. Žáci dostanou možnost vcítit se do dávné minulosti a vyzkoušet si, jak se psalo na pergamen a ještě k tomu tajemným písmem. Na závěr programu je čeká to nejdůležitější – sami si papír vyrobí a odnesou domů.

papirvp

Kam s ním?

Cena: základní 2 800 Kč za třídu
Vzdělávací obor: člověk a jeho svět (rozmanitost přírody). Víte, kde končí odpad? Slyšeli jste už někdy pojem „recyklace“ nebo „zpětný odběr“? V tomto programu se žáci dozvědí, jak správně odpad třídit a jak je možné ho využít ještě jednou. V druhé části programu si žáci vyrobí z odpadů veselou hru.

Do hlubin rybníka

Cena: základní 4 200 Kč za třídu
Vzdělávací obor: člověk a jeho svět (rozmanitost přírody)
Doporučeno pro: 3.–5. třídu
Poznámka: místo realizace programu bude domluveno při objednávce, sportovní oděv, obuv pláštěnka a pití je podmínkou účasti na tomto programu, svačinu případně oběd s sebou. Společně se vydáme objevovat záhady rybníka, poznáme jeho malé i velké obyvatele a sami si v průběhu hry vyzkoušíme, jak se jim tam žije. Přesuneme se v čase do doby Karla IV. a prožijeme tajuplný příběh rybníka Volešky. Stanou se z nás také vodní výzkumníci – prozkoumáme čistotu vody a vlastnoručně si vylovíme a určíme roztodivné vodní breberky.

O lese v pralese

Cena: základní 4 200 Kč za třídu
Vzdělávací obor: člověk a jeho svět (rozmanitost přírody),
Poznámka: sportovní oděv, obuv pláštěnka a pití je podmínkou účasti na tomto programu, svačinu případně oběd s sebou. Nejdokonalejší učební pomůckou je příroda sama a my se do ní s tímto programem vypravíme. Žáci poznají les jako citlivý ekosystém plný života. Pomocí her a přírodnin si žáci rozšíří své znalosti a propojí je s konkrétními poznatky. Prozkoumají les všemi smysly a stanou se jeho součástí. Vrcholem programu je aktivita, kdy si žáci vysadí svůj stromek přímo do lesa. Program probíhá na Ještědském hřebeni u chaty Pláně pod Ještědem a na lesních pozemcích sdružení Čmelák.

Aj ty Ptáčku jarabáčku

Cena: 4200Kč za třídu
Vzdělávací obor: člověk a jeho svět (rozmanitost přírody)
Doporučeno pro: 3. – 5. třídu
Ze správ české společnosti ornitologické vyplývá, že v naší krajině dochází k úbytku běžných druhů ptáků. Pomocí výukového programu poznáte význam dřevin a keřů pro život ptactva ve městech a v krajině. Pedagog zdarma dostane metodickou příručku, podle které bude moci dále rozvíjet výuku o ptácích. V případě zájmu je možné program propojit s výsadbou původních druhů keřů, které zvýší ekologickou stabilitu krajiny, poskytnou další hnízdní a potravní možnosti pro ptactvo, ale také krásně oživí svými květy a plody okolí vaší školy.

Leť Ptáku, leť
interaktivní terénní exkurze v okolí školy nebo na místě zvoleném ornitologem

Cena:4200Kč za třídu
Vzdělávací obor: člověk a jeho svět (místo kde žijeme, rozmanitost přírody)
Doporučeno pro: 1. – 2. třídu, 3. – 5. třídu
Pojďte s námi navštívit zajímavé lokality s ornitologem mgr. Martinem Pudilem a poslechnout si poutavé vyprávění o životě ptáků. v závislosti na ročním období se zaměříme na pozorování ptáků a jejich zpěv nebo přikrmování. Je možné zařadit i ukázky odchytu a kroužkování ptáků. Pokud vás tento program zaujme, doporučujeme stejnou lokalitu navštívit v různých ročních obdobích.

2. stupeň základních škol

Horem pádem vodopádem

Cena: základní 4 460 Kč za třídu
Místo realizace: Jedlový důl, Josefův důl
Vzdělávací obor: přírodopis (biologie živočichů, praktické poznávání přírody), zeměpis (geografické informace, přírodní obraz Země, terénní geografické praxe a aplikace)
Doporučeno pro: 8. – 9. třídu
Poznámka: sportovní oděv, obuv, pláštěnka a pití je podmínkou . účasti na tomto programu, svačinu případně oběd s sebou. V rámci tohoto programu navštívíme přírodní rezervaci Jedlový důl, jednu z nejpůsobivějších přírodních lokalit Jizerských hor. V balvanitém korytu říčky Jedlová budou žáci objevovat její tajemství – obří hrnce, lovce, vodopády. V okolním horském lese se dozví, jak se člověk o les stará, které dřeviny rostou ve zdravém lese, jak chránit les před kůrovcovou kalamitou. Žáci si také vyzkouší roli praktických přírodovědců a ve skupinách splní výzkumný úkol.

Za obřími hrnci Jizery

Cena: základní 4 460 Kč za třídu
Místo realizace: údolí Jizery – Semily, Spálov
Vzdělávací obor: přírodopis (biologie živočichů, praktické poznávání přírody), zeměpis (geografické informace, přírodní obraz Země, terénní geografické praxe a aplikace)
Doporučeno pro: 6. – 9. třídu
Poznámka: sportovní oděv, obuv, pláštěnka a pití je podmínkou účasti na tomto programu, svačinu případně oběd s sebou. Tento program nás zavede do úchvatné přírodní scenérie kaňonu Jizery u Semil. Žáci budou v rámci průzkumné výpravy vytvářet mapu přírodních zajímavostí a jejich změn v tomto dynamickém prostředí. Seznámí se při tom s geologickými a geomorfologickými zajímavostmi, fenoménem suťového lesa, na praktických ukázkách pochopí význam světla a vlhkosti pro vegetaci. Také zapojí svou fantazii při ledání a výtvarném zpodobnění bizarních skalních útvarů. Ve skalní soutěsce Galerie se seznámí s biologií kriticky ohroženého rostlinného druhu lomikamene trsnatého vlnatého. V případě zájmu je možné na tento program navázat exkurzí do historické vodní elektrárny ve Spálově.

Leť ptáku, leť

Cena: základní 4 200 Kč za třídu
Místo: interaktivní terénní exkurze na wow look it zajímavé přírodní lokalitě určené dle společné dohody.
Vzdělávací obor: přírodopis (biologie živočichů, základy ekologie)
Doporučeno pro: 6. – 9. třídu
Neváhejte navštívit zajímavé lokality s ornitologem mgr. Martinem Pudilem a poslechnout si poutavé vyprávění o životě ptáků. V závislosti na ročním období je program zaměřen na pozorování ptáků a jejich zpěv nebo na přikrmování. je možné zařadit ukázky odchytu a kroužkování ptáků.


Krajina – tvář našeho domova 

Cena: základní 4 200 Kč za třídu
Vzdělávací obor: zeměpis (životní prostředí, Česká republika)
Doporučeno pro: 6. – 7. třídu
Žáci nejprve navštíví krajinu svých snů a zpracují myšlenkovou mapu na toto téma. Dále se budou věnovat poznávání základních rysů pěti typů krajin. Poznají nejen jejich vzhled a využití, ale i základní problémy, se kterými se potýkají. své poznatky společně shrnou při tvorbě plakátu a jeho prezentaci.

Kde se skrývá historie krajiny?

Cena: základní 4 200 Kč za třídu
Vzdělávací obor: zeměpis (životní prostředí, Česká republika), dějepis (člověk v dějinách)
Doporučeno pro: 6. – 7. třídu
Jednotlivé skupiny žáků studují, jak se různá historická období otiskla do generic cialis tabs tváře krajiny. Dozví se, jaké ekologické problémy v tomto období vznikly a jak ovlivňují naši současnost. Pomocí magnetické pomůcky tyto změny zaznamenají a poznatky přenesou do informačního plakátu o daném období. Při následné procházce v okolí školy hledají zásahy člověka do krajiny z jednotlivých období.

Jak krajinu ovlivňuje voda v ní 

Cena: základní 4 200 Kč za třídu
Vzdělávací obor: zeměpis (životní prostředí, Česká republika), přírodopis (základy ekologie)
Doporučeno pro: 6. – 7. třídu
Jak může krajinu ovlivnit nedostatek vody a jak mohou množství a chování vody v krajině ovlivnit stromy? jak funguje koloběh vody? na tyto otázky hledají žáci odpovědi ve filmu i v textech, které zpracovávají metodou i.n.s.e.r.t. na program doporučujeme navázat exkurzí na vodohospodářské stavbě (vodárna, čistírna odpadních vod, vodní elektrárna…)

Krajina tvořená člověkem

Cena: základní 4 200 Kč za třídu
Vzdělávací obor: zeměpis (životní prostředí, Česká republika), přírodopis (základy ekologie)
Doporučeno pro: 6. – 7. třídu
V první části programu žáci poznají, jak krajinu pozvolna a dlouhou dobu formovala ledovcová a vodní eroze nebo sedimentace spolu s erozí větrnou. následná simulační hra je vede k uvědomění, jak velice rychle může tvář krajiny změnit lidské rozhodnutí.

Můj krok k tvorbě krajiny-výsadba stromu

Cena: základní 4 200 Kč za třídu
Vzdělávací obor: zeměpis (životní prostředí, Česká republika), přírodopis (základy ekologie)
Doporučeno pro: 6. – 7. třídu
Stromy vysazované v historii často plnily důležité funkce v obci i krajině. Některé z nich žáci poznají při „návštěvě“ vesnice ze 17. století. následně mohou uvažovat o tom, jak zorganizovat výsadbu vlastního stromu, který vysadí v okolí školy. jaké funkce by měl plnit a jaké podmínky potřebuje ke svému životu.

Speciální školy

Anotace těchto programů jsou stejné jako pro běžné Zš. na základě domluvy přizpůsobíme individuálně metody a aktivity programů žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. ceny jsou stejné jako u programů pro Zš 1. a 2. stupně. Projekt určený výhradně pro žáky se speciálními potřebami najdete pod názvem cestou řemesla.

Střední školy a odborná učiliště

Natura 2000 známá, neznámá

Cena: základní 2 600 Kč za třídu, dotovaná 45 Kč za žáka
Vzdělávací obor: biologie (ekologie), geografie (přírodní prostředí, životní prostředí), občansky a společenskovědní základ (občan a právo, mezinárodní vztahy, globální svět). Studenti se seznámí s unikátní soustavou chráněných území, která se prolíná celou Evropou. Poznají, proč jsou chráněna právě hnízdiště ptáků a jiná přírodní stanoviště. Dozví se o právním pozadí a zákonech zaštiťujících ochranu těchto území. Pedagog získá metodiku, která obsahuje nápady a návody pro práci na toto téma.

Horem pádem vodopádem

Cena: základní 4 460 Kč za třídu, dotovaná 50 Kč za žáka
Místo realizace: Jedlový důl, Josefův důl
Vzdělávací obor: biologie (ekologie), geografie (přírodní prostředí, životní prostředí)
Poznámka: sportovní oděv, obuv, pláštěnka a pití je podmínkou účasti na tomto programu, svačinu případně oběd s sebou. V rámci tohoto programu navštívíme přírodní rezervaci Jedlový důl, jednu z nejpůsobivějších přírodních lokalit Jizerských hor. V balvanitém korytu říčky Jedlová budou studenti objevovat její podoby – obří hrnce, obratného lovce, vodopády. V okolním horském lese se dozví, jak se člověk o les stará, které dřeviny rostou ve zdravém lese, jak chránit les před kůrovcovou kalamitou. Studenti si vyzkouší práci praktických přírodovědců a ve skupinách vypracují výzkumný úkol.

Za obřími hrnci Jizery

Cena: základní 4 460 Kč za třídu, dotovaná 50 Kč za žáka
Místo realizace: údolí Jizery – Semily, Spálov
Vzdělávací obor: biologie (ekologie), geografie (přírodní prostředí, životní prostředí), geologie
Poznámka: sportovní oděv, obuv, pláštěnka a pití je podmínkou účasti na tomto programu, svačinu případně oběd s sebou. Tento program nás zavede do úchvatné přírodní scenérie kaňonu Jizery u Semil. Studenti budou v rámci praktické přírodovědné exkurze vytvářet mapu přírodních zajímavostí a jejich změn v tomto dynamickém prostředí. Seznámí se při tom s geologickými a geomorfologickými zajímavostmi, fenoménem suťového lesa, na praktických ukázkách pochopí význam světla a vlhkosti pro vegetaci. Také zapojí svou fantazii při hledání a výtvarném zpodobnění bizarních skalních útvarů. Ve skalní soutěsce Galerie se seznámí s biologií kriticky ohroženého rostlinného druhu lomikamene trsnatého vlnatého.

 

Kompletní ceník si můžete stáhnout zde.facebook icon twitter-logo flicker rajce unnamed unnamedJoomla : Čmelák - ekologie,

CO DĚLÁME

PODPOŘTE NÁS

O NÁS

DĚKUJEME

NABÍZÍME

Ochrana přírody
Ekovýchova
Obnova krajiny
Protikorupční aktivity Dobrovolníci

Proč právě nás
Jak nás můžete podpořit

O Čmeláku
Náš team
Média
Kontakt

 

Firemní dárci
Individuální dárci
Partneři

Mariánskohorské boudy
Firemní dny
Akce pro veřejnost
Eko firma
Samolepka
Volná pracovní místa 

pruh

© Čmelák, o.s. 2012 | Švermova 32 | Liberec 10 | 46010 | tel. 482 751 195 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Supported by IT Business | Product by www.leri.cz