Kdo v dřívějších dobách nežil v Jizerských horách? Rys, medvěd, vlk, lýkožrout nebo muflon? Správná odpověď je muflon…

 

 

Čmeláčího ekovýchovného programu Jizerskohorští velvyslanci na naučné stezce v Liberci - Harcově se v pátek 12. dubna účastnili žáci ze ZŠ Česká (Liberec - Vesec). S lektorem nahlédli do ojedinělé živé učebnice. Dozvědeli se spoustu informací o rostlinách i zvířatech v lesním ekosystému, ale i o vlivu člověka na krajinu Jizerských hor a také o půdních a vodních poměrech. Seznámili se s pěstováním původních jizerskohorských dřevin, které se v současné době znovu používají i při výsadbách v městských lesích Liberce.

 

 

V rámci ekovýchovného programu se žáci zapojili také do úklidu harcovských lesů, během dopoledne nasbírali několik pytlů odpadků.

 

 

Více fotografií na našem facebookovém profilu: Čmeláčí Facebook

 

 

 

Na podzim se v Česku začne sázet deset milionů stromů jako ochrana proti změnám klimatu. Čmelák s tímto započal již před lety na Ještědském hřebeni:

Video: Nový prales - vracíme do přírody život.

Více o projektu Nový prales

Do české krajiny a měst by se mělo vysázet deset milionů stromů. Ty by měly pomoci zmírnit dopady stále intenzivnějšího sucha, půdní eroze, ztráty povrchových i podzemních vod nebo přehřívání měst. V plánu to má ministerstvo životního prostředí spolu s Nadací Partnerství a dalšími třemi desítkami organizací. 

„Stojíme před možná největší výzvou v dějinách lidstva. Naším úkolem je připravit krajinu na změnu klimatu a vše, co s tím souvisí. A strom patří k těm nejúčinnějším nástrojům, které mají lidé k dispozici,” vysvětluje ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata důvody vzniku iniciativy. Ta má za cíl spojit města, veřejný i firemní sektor, spolky i vlastníky půdy.

„Výsadba stromů a zeleně ve městech i ve volné krajině je velmi účinným nástrojem, jak zadržovat vodu tam, kde ji potřebujeme. Vedle toho ale umí ochlazovat naše města nebo zlepšovat kvalitu ovzduší, stejně jako pomáhají zpomalovat erozi půdy díky tomu, jak člení bloky orné půdy na menší celky," podotýká ministr životního prostředí Richard Brabec. "Zkrátka stromy jsou jedním z hlavních léků na nemocnou krajinu, která potřebuje pomoct.” 

Iniciativa se rozběhne na podzim letošního roku a navazuje na loňskou kampaň Stromy svobody 1918–2018, která proběhla jako součást oslav výročí republiky. Hlavním cílem je podpora a propojení aktivních lidí a organizací, které výsadby stromů provádějí nebo je financují. 

„Na webových stránkách iniciativy bude moci každý člověk zaregistrovat svou vlastní výsadbu. Bude to v podstatě jeho individuální příspěvek ke zvládání klimatické výzvy. Zároveň zde najde nejlepší praxi s výsadbou i péčí o stromy a také možnosti, jak a kde na výsadbu stromů sehnat finance,” uzavírá ředitel Kundrata s tím, že právě zapojení ministerstva, Státního fondu životního prostředí ČR i soukromých a firemních dárců bude pro úspěch iniciativy klíčové.

Mezi účastníky úterního jednání nechyběli například zástupci odborných platforem arboristů, měst a obcí a jejich svazu, Státního fondu životního prostředí ČR, Státního pozemkového úřadu, Agentury ochrany přírody a krajiny, Mendelovy univerzity nebo řady ekologických nevládních organizací. Shodli se na tom, že cíl vysadit jeden strom za každého obyvatele Česka je reálný.

 

Aby žáby po zimě nekončily při cestách za rozmnožováním pod koly aut, dobrovolníci každý rok staví odchytové zábrany na vytipovaných místech. Obojživelníky pak přenášejí do vody. Jak to vypadá v praxi? Koukněte na krátké video z Tajchu (Liberec - Vesec) a třeba tam vezměte děti na výpravu, budou nadšené - tolik žab na jednom místě!

Video zde: Přenášení ropuch na Tajchu

Čmelák se po roce opět zapojil do celostátní akce Ukliďme Česko 2019. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Také letos pracovníkům ze Čmeláka pomáhají s úklidem školáci. Společně se zaměřili na Mokřady Jablonné, tedy na lokalitu, kterou Čmelák proměnil v přírodní ráj: Mokřady Jablonné. Někteří lidé si tohoto počinu ovšem neváží, jen v úterý 9. dubna tu děti během dopoledne nasbíraly 15 pytlů odpadu!

Ukliďme Česko v oficiálních číslech za rok 2018. (Letos to možná bude zase o něco víc...):

- 3 295 úklidů

- 134 854 dobrovolníků

- 86 730 dětí

- 2 113 tun odpadu odklizeno

- 1 988 ohlasů v médiích

Akce probíhá v podstatě celé jaro, zapojit se můžete i vy.

Více zde: Ukliďme česko 2019

 

 

Kosmetická firma Yves Rocher Česko, Čmelák - Společnost přátel přírody Liberec a Lesy ČR se po roce opět pustily do obnovy kůrovcem poničených monokulturních lesů na Českolipsku. Ve čtvrtek 3. dubna 2019 zamířily na paseky k Doksům věrné zákaznice Yves Rocher a v pátek 4. dubna pak krásné blogerky, které propagují výrobky této ekologicky zaměřené firmy - sázely stromy. Do roku 2020 jich chce společnost po celé ČR vysadit 100 000.

 

 

Yves Rocher má zelenou takzvaně v genech a ochrana biodiverzity patří mezi její stěžejní obecně prospěšné aktivity, které realizuje prostřednictvím Nadace Yves Rocher.

 

Video z akce: Když sázejí krásné blogerky

 

Česká republika se tak opět zařadila mezi třicítku zemí, které se připojily k iniciativě Sázejme pro planetu. Právě díky ní bylo po celém světě zasazeno již více než 70 milionů stromů. Cílem českého projektu nebude vysazování nových lesů, ale obnova těch stávajících, oslabených dlouhodobým sázením jednoho druhu dřevin. V monolkulturních lesích Ralské pahorkatiny tak díky spolupráci s libereckou neziskovkou Čmelák – Společnost přátel přírody přibývají stromy, které tu kdysi přirozeně rostly.

 

Darujte zasazený strom 

 

Podpořit dlouhodobou iniciativu Nadace YR může kdokoliv a kdykoliv, a to i když to má do lesa daleko. „V Yves Rocher dáváme možnost každému, kdo má chuť přispět. Zapojit se do aktivit, kterými vracíme přírodě, co nám dává, lze velmi jednoduchým způsobem. Za každý zakoupený produkt s logem I love my planet je vysazen jeden strom,“ upřesňuje Miroslav Kubricht, generální ředitel Yves Rocher Česká republika a Slovensko. „S každým takto označeným produktem, který třeba koupíte někomu jako dárek, tedy zároveň darujete i zasazený strom,“ dodává.

 

Zanechejte pozitivní stopu 

 

Nadace Yves Rocher založená v roce 1991 s cílem podporovat projekty, jejichž hlavním posláním je ochrana biodiverzity, funguje pod záštitou Francouzského institutu (Institut de France, veřejná instituce sdružující pět francouzských Akademií věd). Její původní závazek vysadit 1 milion stromů byl navýšen na 100 milionů do roku 2020. „Vize projektu Sázejme pro planetu má nejen ekologickou a environmentální, ale i sociální rovinu. Přispíváme k utváření komunit, podporujeme aktivity místních obyvatel a lokálních zaměstnavatelů,“ říká předseda nadace Jacques Rocher, syn zakladatele značky. „Snažíme se tak naplňovat ideu, která je od počátku naším mottem: zanechávat pozitivní otisk na nejrůznějších místech naší planety.“