Malebné severočeské městečko Jablonné v Podještědí hostí unikátní lokalitu pro vzdělání i rekreaci. Příměstský mokřadní areál s tůněmi, vlhkými loukami, lužním lesem a návštěvnickou infrastrukturou se zde vyvíjí od roku 2005. Nyní ale získává nový rozměr - stane se modelovou lokalitou pro výuku o ekosystémových službách krajiny v mezinárodním projektu Zelené perly kolem Nisy. Čeští a němečtí školáci ho jako živou učebnici budou využívat až do roku 2020 díky podpoře z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Českým partnerem a současně vlastníkem a tvůrcem areálu je Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. Německým partnerem je pak Mezinárodní centrum setkávání v St. Marienthalu.

Ekosystémové služby a zvláště jejich finanční oceňování jsou mezi širší veřejností málo známý koncept. Přesto mají zásadní vliv na život každého z nás a jejich absence by znamenala katastrofu.

„My lidé jsme existenčně závislí na činnosti a přínosu ekosystémů. Klimatizační efekt, zadržování vody, produkce kyslíku nebo potravin, to jsou všechno příklady ekosystémových služeb, bez kterých lidská civilizace nemůže existovat. Na druhou stranu při praktickém rozhodování lidí o podobě území se často soustředíme jen na snáze měřitelný ekonomický rozvoj a zapomínáme, že i ekosystémové služby krajiny mají svou nezpochybnitelnou hodnotu,“ vysvětluje problematiku Ing. Dagmar Najmanová, odborný pracovník pro ochranu přírody ve Čmeláku.

Čmelák se ekovýchovným vzdělávacím programům věnuje dlouhodobě a systematicky. Praktická terénní výuka na modelových lokalitách je jeho vlajkovou lodí a programy jednoznačně směřují k nastartování pozitivních změn v krajině kolem nás. V tomto duchu se chystá vést i programy o významu ekosystémových služeb.

„Na několikahodinovém programu určitě nestihneme ukázat všechny ekosystémové služby krajiny, vybereme jen několik z nich typických pro mokřad. Na těch postavíme program, tak jak jsme zvyklí. Použijeme přístup konstruktivistické pedagogiky, kde žák nedostává poznání na talíři, ale vytváří si ho postupně sám z jednotlivých prožitků, informací, výzkumů a pozorování. Všechno děláme prakticky, na vlastní kůži, aktivně. Bez přímého kontaktu účastníků našich programů s přírodou bychom nemohli čekat, že se jejich myšlení posune směrem k citlivosti k ní a její ochraně,“ popisuje programy Mgr. Michal Řepík, lektor ekovýchovy ze Čmeláka. Jako velkou výhodu mezinárodního projektu pak vidí možnost vzájemných náslechů a připomínkování vzniklých programů oběma projektovými partnery.

Mezinárodní spolupráce však nebude probíhat jen na úrovni žákovských kolektivů. Součástí projektu jsou i setkání dospělých na konferencích a odborných exkurzích.

„Na 28. 2. jsme k začátku projektu přichystali konferenci Mokřady v příhraničí v německém St. Marienthalu. Čeští i němečtí lektoři představí mokřady z různých pohledů, nebude chybět ani přednáška o ekosystémových službách,“ zve na veřejný úvod projektu Mgr. Daniela Fialová, ředitelka Čmeláka. Účast na konferenci je zdarma. Vítáni jsou jak účastníci z řad praktické ochrany přírody a státní správy či samosprávy, tak i pedagogové škol a lektoři center ekologické výchovy. Odborné exkurze na přírodovědně zajímavé lokality budou následovat v průběhu projektu a včas se objeví na webových stránkách organizace.

Jak se do projektu zapojit

Pokud máte zájem zapojit se svou školou do česko-německého projektu nebo vyslat pracovníka na odbornou konferenci či exkurzi kontaktujte koordinátora projektu Michala Řepíka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777 749 344.        

Mokřady Jablonné – Místo, kde to žije

Mokřady Jablonné jsou unikátním projektem neziskové organizace Čmelák – Společnost přátel přírody z. s. Od roku 2005 tato největší severočeská nezisková ekologická organizace revitalizuje Mokřady Jablonné v duchu svého motta „pro lidi, pro přírodu“. Ze zanedbané plochy s černými skládkami na okraji historického centra města Čmelák vytvořil malebné místo. Útočiště zde nalezly chráněné rostliny a živočichové, zároveň jsou mokřady vyhledávaným místem k rekreaci a odpočinku. Dnes v mokřadech najdete soustavy tůní, dřevěné chodníčky, lavičky, naučné cedule pro návštěvníky, ale také ještěrkovník, hadník, sovník nebo netopýří budky pro zvířecí obyvatele mokřadu. Mokřady Jablonné tak slouží přírodě i lidem.  Na lokalitě probíhají vzdělávací programy pro školy, exkurze pro veřejnost i dobrovolnické akce na pomoc přírodě. Více na www.mokradyjablonne.cz.


Na začátku našeho projektu INTERREG „Zelené perly kolem Nisy“ č. 100283934, který je podpořen z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020, bychom Vás rádi pozvali na bezplatné slavnostní zahájení ve středu 28. 2. 2018 od 12:00 do 17:00 do Mezinárodního centra setkávání v St. Marienthalu (www.ibz-marienthal.de/cs/).

Připravili jsme pro Vás následující program:

do 12.00 příjezd, káva na uvítanou
12.00 Uvítání, představení projektu „Zelené perly kolem Nisy“ a idejí ke spolupráci Georg Salditt, IBZ St. Marienthal
12.15 Protipovodňové koncepce, integrovaná strategie pro Sasko Herr Fritze, Betriebsleiter Spree/Neiße Landestalsperrenverwaltung Sachsen
12.45 Zarůstání mokřadů dřevinami - jak mu čelit? Příklad nivy Horní Lužnice RNDr. David Pithart CSc., Beleco z.s.
13.30 Oběd
14.15 Jablonné v Podještědí: Ze skládky oáza života - proces krajinných úprav se zapojením veřejnosti, tvorba společného veřejného prostoru pro lidi a přírodu Ing. Dagmar Najmanová, Čmelák – Společnost přátel přírody z.s.
14.30 Útočiště pro žáby a obojživelníky – iniciativa Spolku péče o krajinu a města Olbersdorfu Andy Paul, Landschaftspflegeverband
14.50 „Prameny spojují“ Výzkum pramenů a pramenných oblastí na obou stranách hranice Dr. Matthias Kändler IHI Zittau /TU Dresden a Technická univerzita v Liberci
15.15 Káva
15.30 Ekonomické hodnocení funkce mokřadů, Doc. Ing. Josef Seják, CSc., UJEP Ústí nad Labem
16.00 Revitalizace malých vodních nádrží Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
16.30 Návrat bobrů Alexander Wünsche, Landratsamt Görlitz
17.00 Shrnutí, možnosti spolupráce a další kroky Georg Salditt, IBZ St. Marienthal

Změny vyhrazeny!

Tato konference je určena především projektantům v oblasti mokřadní infrastruktury, praktickým terénním pracovníkům, pedagogům a lektorům v oblasti environmentálního vzdělávání. Konference je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a účast je tedy bezplatná.

Prosíme o vaše přihlášky na níže uvedený kontakt nejpozději do 19. 2. 2018, abychom mohli akci správně naplánovat.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na koordinátora projektu: Michal Řepík, tel.: 777 749 344, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čmelák v roce 2017 realizoval projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí s názvem „Když přispěješ k mitigaci, nebudeš tu pro legraci.“ Co vlastně znamená mitigace jsme se zeptali koordinátora tohoto projektu Jiřího Antla: „Problematice klimatických změn a mitigačních opatření, neboli opatření zmírňujících jejich dopady, se naše sdružení aktivně věnuje od roku 2010, kdy náš kraj zasáhly ničivé povodně. Našimi revitalizačními projekty (budování tůní, revitalizace toků, výsadby remízků a stromořadí, změny dřevinné skladby lesů,…) přispíváme k zadržování vody v krajině, což ve svém důsledku tlumí extrémy sucha, zmírňuje průběh povodní, stabilizuje místní klima a v neposlední řadě podporuje přírodní rozmanitost,“ říká odborník ze spolku Čmelák Jiří Antl.

Projekt si kladl za cíl nejen seznámit laickou veřejnost s touto problematikou, ale i aktivně ji zapojit do realizace konkrétních pozitivních změn v krajině. V rámci projektu proběhlo 16 dobrovolnických akcí, jichž se zúčastnilo téměř 500 dobrovolníků z řad veřejnosti, firem a dokonce přispěli i dobrovolníci ze zahraničí. Sázeli stromy, kopali tůně nebo pomáhali s péčí o mokřady v Jablonném v Podještědí. Nechyběly ani dvě odborné exkurze, jichž se zúčastnilo více než 70 odborníků.

Problematika sucha a povodní je v České republice stále aktuálnější, a tak je potřeba se jí i nadále věnovat,“ upozorňuje Jiří Antl.

Dne 14. února 2017 se v sídle Čmeláka na adrese Švermova 32, Liberec - Františkov koná workshop nejen pro pedagogy, jehož cílem je účastníkům nabídnout jednoduché nápady při méně tradiční tvorbě z papíru, které je možné poté uplatnit ve vlastní výuce. Všichni účastníci si odnesou vlastnoručně vyrobená květinová díla.

Tento seminář je určen především pro pedagogy pracovního vyučování a rukodělných činností všech typů základních škol. V případě zájmu však rádi uvítáme i návštěvníky z řad veřejnosti. Workshop bude lektorovat Květa Merklová, pracovnice sociálně terapeutických dílen Domova Maxov.

Účastnický poplatek je 150,- Kč a zahrnuje lektorné, materiál a drobné občerstvení.

Leták k dispozici zde.

(Liberec, 29. 12. 2017) Čmelák v roce 2017 realizoval projekt podpořený Ministerstvem Životního prostředí s názvem „Poznej různé kouty přírody ze vzduchu, potmě i zpod vody“.

Součástí projektu bylo například Noční putování skrz mokřady v Jablonném v Podještědí nebo exkurze do mokřadu v při níž se účastníci mohli seznámit s místním s ptactvem. O prázdninách nabízel Čmelák rodinám s dětmi možnost zkoumání bažiny a badání v tůních kdy si pomocí planktonek mohli nalovit vodní tvory, pozorovat je pomocí lup a díky obrázkovým klíčům a zkušeným lektorům se dozvědět, co to vlastě ve vodě žije.

„V rámci projektu jsme realizovali mnoho akcí pro děti i dospělé na dvou našich nejpopulárnějších lokalitách, každý si tedy přišel na své,“ říká Adam Babka, který má na starosti propagaci Čmeláka. 

„Mnohé překvapil vzhled larvy vážky nebo pobavil chrostík, který se na první pohled tváří jako větvička nebo slepenec kamínků.  Dospělé kolektivy zas mohli pomocí zážitkové exkurze zjistit jak se staví mokřad a na vlastní kůži si zkusit uklízet lokalitu či navrhovat vlastní revitalizační opatření a dozvěděli se nejen co kolik stojí, ale i jaké  nástrahy revitalizace mokřadů skýtá,“ popisuje své zkušenosti z první ruky Michal Řepík, lektor ekovýchovy ve Čmeláku.

Zejména školní kolektivy pak využily akce s názvem  Už vím proč, kde se na stezce ekosystémových služeb například dozvěděli jak pomáhají stromy v ochlazování ovzduší. Avšak největší akcí v mokřadech v Jablonném byl Den otevřených dveří při němž se návštěvníci mohli potkat s pohádkovými bytostmi.

Návštěvníky čekala spousta úkolů  ale i pohody u táboráku. Zkrátka nepřišli ani milovníci lesa při akcích na Na jeden den lesníkem. Bezpochyby velkým dobrodružstvím byla i Noční exkurze Novým Pralesem za netopýry, sovou a jezevcem, kdy součástí akce bylo i přespání ve starobylé roubence v osadě Padouchov. Těchto akcí se během roku zúčastnilo celkem 773 účastníků.

Adam Babka
Čmelák – Společnost přátel přírody z.s.