Výjimečná příležitost – práce pro přírodu a pro lidi. Chcete pracovat v přátelském a motivovaném kolektivu? 

Náplní práce je:

• revitalizace přírodních lokalit za účelem zvýšení jejich biodiverzity a ekologické stability
• řízení provozu menších lesních školek (zahradnictví)
• péče o pozemky v majetku spolku (aktuálně cca 65 ha, které průběžně rozšiřujeme)
• příprava a realizace projektů na revitalizaci pozemků směrem k přirozené druhové skladbě
• komunikace s dalšími vlastníky pozemků za účelem změn hospodaření směrem k přírodě bližšímu
• vedení a koordinace menších zakázek v oblasti terénních prací
• vedení menšího týmu při realizaci jednotlivých projektů

Uvítáme:

• zkušenost s řízením lidí, organizací prací v terénu
• vzdělání nebo praxi v oblasti lesnictví, zemědělství, ochrany přírody, ekologie či souvisejících oborech 
• dobré komunikační schopnosti
• časovou flexibilitu
• schopnost samostatné práce a aktivní přístup
• uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet)
• řidičský průkaz skupiny B (aktivní řízení)

Možnost zaměstnaneckého poměru i spolupráce na ŽL

V případě zájmu nám zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis do 28. 4. 2018

Kontakty:

Čmelák – Společnost přátel přírody z.s.,
Švermova 32, 460 10, Liberec;
www.cmelak.cz

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DŮLEŽITÉ: Při zasílání životopisu prosím uveďte, že souhlasíte s uschováním vašeho životopisu pro účely organizace.

 

 

Slavnostní zahájení projektu Zelené perly kolem Nisy (č. 100283934), který je podpořen z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, proběhlo zdařile.

Na účastníky konference z obou zemí čekaly inspirativní přednášky, na nichž se dobře ukázalo, jak širokým a současně různé obory propojujícím tématem jsou mokřady a jejich funkce v krajině.

Po úvodu Georga Salditta z Mezinárodního centra setkávání v St. Marienthalu následovala přednáška pana Fritze o protipovodňových koncepcích v Sasku a jejich realizacích v terénu. O zarůstání mokřadů dřevinami následovaném úbytkem biodiverzity a možném řešení této situace mluvil David Pithart z neziskové organizace Beleco. z.s. Za Čmeláka – Společnost přátel přírody z. s. vystoupila Dagmar Najmanová s příspěvkem o přerodu zanedbané zámecké zahrady v Jablonném v Podještědí na mokřadní park plný života. O dalším z přeshraničních projektů, který aktivizuje studenty k práci v terénu na příkladu zkoumání pramenů na obou stranách hranice, vystoupili společně zástupci Technické univerzity v Drážďanech a Technické Univerzity v Liberci. Ve městě Olbersdorfu vzniklo úpravou původně zatrubněného toku krásné místo pro lidi i přírodu. Promluvil o tom pan Paul ze Spolku péče o krajinu. Ekonomické hodnocení ekosystémových služeb na příkladu povodí vodní nádrže Želivka přednesl pan Seják z Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem. O správném managementu malých vodních nádrží, tak aby splňoval požadavky ochrany přírody mluvil, pan Farský z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pobočky Liberec. Konferenci zakončil příspěvek o návratu bobrů do povodí Nisy, jejich ochraně i případných konfliktech se zájmy člověka, který přednesl pan Wünsche z Landratsamt Görlitz.

 

Poděkování patří tlumočníkům za jejich práci i našemu projektovému partnerovi – IBZ za dokonalou organizaci. V rámci projektu Zelené perly kolem Nisy nás čekají ještě odborné exkurze a minimálně jedna další přírodovědná konference. 

 

Náš spolek se v podstatě od svého založení věnuje přeměně nepůvodních smrkových a borových monokultur na lesy, které jsou přírodě blízké. Tato snaha je nejlépe viditelná na projektu Nový prales na Ještědském hřebeni. Monokulturní lesy však u nás nejsou výjimkou a tak je nutné přeměňovat i lesy mimo Nový prales.

Toho můžeme dosáhnout díky projektu Sázejme pro planetu, na kterém spolupracujeme s Yves Rocher Česká republika. Tento projekt pochází z dílny Nadace Yves Rocher a obohatil světové lesy o více než 70 milionů stromů  (online počitadlo vysazených stromů najdete dole na stránkách Yves Rocher) a svým zaměřením navazuje na naší více než 20letou činnost.

Oblasti s výrazným výskytem těchto smrkových a borových monokultur můžete nalézt například právě v Lužických horách a okolí nebo na Ještědském hřebeni. Poloha v dobře dostupné poměrně rovné pahorkatině blízko toku Jizery a středověkému osídlení u Staré Boleslavi, síť hradů i klášterů, to vše zdejší původní lesy vystavilo vyššímu civilizačnímu tlaku a předurčilo k využití a pozdějšímu nahrazení smrkovými a borovými monokulturami. Přirozené nebo polopřirozené lesy se zachovaly pouze na nedostupných místech strmých svahů údolí či kopců v dnešních maloplošných chráněných územích,“ popisuje historii místních lesů Jiří Antl, odborný pracovník ve Čmeláku.

 


Na rozdíl od mnoha podobných projektů, projekt Sázejme pro planetu se nesoustředí na zdejší chráněné krajinné oblasti (CHKO Lužické hory ze severu, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj z jihu, CHKO České středohoří), nýbrž na lesy v jejich okolí.

Cílem tohoto projektu, během nějž bude vysázeno 100 000 listnatých stromků a jedlí, je snaha ukázat lidem přírodě blízké hospodaření s lesy. Toho dosáhneme sociálním, případně ekovýchovným, rozměrem projektu, kdy budeme stromky sázet spolu s místními drobnými lesníky a dobrovolníky.

 

Minulý týden byl ve Švédsku odsouhlasen lov 33 rysů pod záminkou ochrany stád sobů. Toto číslo se nakonec vyšplhalo na až 106 rysů. Nakolik je záminka ochrany sobů skutečnou a nakolik jde o lobby úzké skupiny lovců/myslivců, která si ráda legálně zastřílí, necháme na každém z vás. My ve Čmeláku se ale domníváme, že o ochranu sobů tu skutečně nejde, a i proto jsme se rozhodli podpořit rysy připojením se k petici "Stoppa den svenska horribla licensjakten på Lo 2018!", jejíž cílem je zastavení vydávání loveckých licencí.

Stránky jsou bohužel pouze ve švédštině, podpis je ovšem velice jednoduchý. Petice se dá podepsat pomocí vašeho Facebook účtu (modré tlačítko Fortsätt met Facebook), musíte jen odsouhlasit, že může zpracovatel petice vidět váš veřejný profil a e-mail. Pokud Facebook nemáte nebo jej nechcete použít, můžete vyplnit kolonky pod tím. "Förnamn" znamená jméno, "Efternamn" je příjmení, "Stad" je město, ze seznamu států vyberte "Tjeckien" a pod tím vyplňte e-mailovou adresu. "Håll mig uppdaterad angående denna namninsamling" znamená, že chcete být informováni o novinkách petice, to můžete zaškrtnout, avšak nemusíte. "Visa min underskrift offentligt" znamená, že bude vaše jméno na petici vidět. Jakmile vyplníte, naskočí vám k zakliknutí, že nejste robot. Kolonku odškrtněte a klikněte na podepsat "Skriv pa denna namninsamling". Do mailu vám pak přijde žádost o potvrzení vašeho podpisu. Stačí kliknout na velký odkaz v mailu, otevře okno prohlížeče a uvidíte zelenou fajfku potvrzení podpisu. Kliknutím na "Underskrifter" si můžete zkontrolovat váš podpis.

Pokud vás zajímá podrobnější obsah petice, doporučujeme využít Google Translator. Ten vám sice profesionální překlad neudělá, ale výstup je snadno pochopitelný.

Jiří Antl nejen o Novém pralese

Z hlediska ochrany přírody jsme ani v roce 2017 nezaháleli:

Lesy na okolo Doks a na Českolipsku jsme na jaře obohatili o 3432 sazenic ve spolupráci se Škodou Mladá Boleslav, na podzim do stejných míst směřovalo dalších 16350 díky našemu dlouhodobému projektu s firmou a nadací Yves Rocher. Sázely se duby, buky, třešně ptačí, jedle a javory. Ve spolupráci s oběma firmami v této oblasti budeme pokračovat i v dalších letech. 

Do Nového pralesa zamířilo letos díky dobrovolníkům 2000 sazenic (buky, jedle, lípy) a stovky dalších jich v něm a v nedalekých Městských lesích Liberec roste díky podzimním Dnům s lesníkem a Dnu Stromů. Kromě toho jsme v Novém pralese samozřejmě ožínali buřeň, opravovali oplocenky a ochraňovali sazenice repelentem tam, kde bylo třeba. Důležitou změnou pro Nový prales je naše nová terénní základna přímo v jeho centru -  v Padouchově. Tu si lze podobně jako Mariánskohorské boudy rezervovat pro sebe (viz web Chalupy Padouchov).

V letošním roce jsme také díky projektu „Když přispěješ k mitigaci, nebudeš tu pro legraci“ od Ministerstva životního prostředí oživili jedno z témat, kterému se dlouhodobě věnujeme. Problematice klimatických změn a mitigačních opatření, neboli opatření zmírňujících jejich dopady, se naše sdružení aktivně věnuje od roku 2010, kdy náš kraj zasáhly ničivé povodně. Našimi revitalizačními projekty (budování tůní, revitalizace toků, výsadby remízků a stromořadí, změny dřevinné skladby lesů, …) přispíváme k zadržování vody v krajině, což ve svém důsledku tlumí extrémy sucha, zmírňuje průběh povodní, stabilizuje místní klima a v neposlední řadě podporuje přírodní rozmanitost. Projekt si kladl za cíl nejen seznámit laickou veřejnost s touto problematikou, ale také ji aktivně zapojit do realizace konkrétních pozitivních změn v krajině. V rámci projektu proběhlo 16 dobrovolnických akcí, jichž se zúčastnilo téměř 500 dobrovolníků z řad veřejnosti, firem a dokonce přispěli i dobrovolníci ze zahraničí. Sázeli stromy, kopali tůně nebo pomáhali s péčí o mokřady v Jablonném v Podještědí. Nechyběly ani dvě odborné exkurze, jichž se zúčastnilo více než 70 odborníků. Problematika sucha a povodní je v České republice stále aktuálnější, a tak je potřeba se jí i nadále věnovat.

V rámci pozemkového spolku se nám v roce 2017 podařilo opět rozšířit námi vlastněné a přeměňované pozemky. K mokřadním pozemkům u Jablonného v Podještědí jsme přikoupili 220 metrů náhonu, který po zlikvidování staré černé skládky bude ideálním zimovištěm pro obojživelníky. V celém kraji tak teď vlastníme a obhospodařujeme už bezmála 64 hektarů přírodních pozemků.

Věnovali jsme se i ohroženým dřevinám v kraji. Provedli jsme zmapování 7 lokalit s výskytem tisu v Jizerských horách, přičemž se nám podařilo nalézt 77 dospělých jedinců a 104 sazenic z výsadeb z předchozích let. V našich lesních školkách čeká na výsadbu do lesů i do krajiny 2500 sazenic, v roce 2018 se jim ve spolupráci s AOPK v Liberci budeme zvýšeně věnovat, aby se tam dostaly co nejdříve.

Dáša Najmanová o Mokřadech Jablonné a nových lokalitách

Na samém závěru roku 2016 jsme rozšířili lokalitu mokřadu a lužního lesa  o další 2 ha v roce 2017 jsme pak přikoupili další přilehlý pozemek. Je jím starý náhon, který v minulosti sloužil jako černá skládka.  Pomocí bagru a dobrovolníků byl proveden částečný úklid této staré černé skládky.  Následně zde bylo vytvořeno zahloubené zimoviště pro obojživelníky a plazy. Využilo se k tomu místo s původním pískovcovým opevněním z něhož vedl podzemní kamenný kanál až do lužního lesa. Toto propojení bude sloužit jako jeden z možných přístupů do zimoviště.

V roce 2017 pokračovala na lokalitě mokřadů Jablonné pravidelná údržba tzn. celá lokalita se mozaikovitě kosila. Pravidelným kosením se snažíme dát prostor k prosazením méně dominantním druhům rostlin a tak postupně dosáhnout větší botanické rozmanitosti. Lokalitu kosíme mozaikovitě, tak aby vždy zůstala část kvetoucího palouku neposekána a  sloužila motýlům, čmelákům, včelám a dalšímu hmyzu.

Oproti předešlému roku již nebyla potřeba vytrhávat orobinec, protože pravidelným vytrháváním v předešlých letech se povedl do značné míry potlačit.

Do luk byly na jaře navráceny čmelíny. Mokřadní ještěrkovník byl doplněn o další skalničky.

V těsné blízkosti kačírkové plážičky byl umístěn nízký a však s průměrem nad 1m velký lipový špalek, který zde tvoří přírodní lavičku. 

Pokračovalo se v pravidelném monitoringu výzkumných botanických čtverců – pro plánování optimálního managementu a v získávaní potřebných povolení k realizaci revitalizaci Heřmanického potoka, který protéká lokalitou.

Také jsme zakoupili starý zchátralý dům na hrázi Mlýnského rybníka, jež máme v úmyslu do budoucna proměnit v mokřadní dům, který by měl mít široké využití.  Plánujeme vznik stálé expozice o důležitosti mokřadů a lužního lesa. Ubytování jak pro dobrovolníky, tak pro školní kolektivy, které se účastní našich environmentálních programů. Namísto brownfieldu, které jen hyzdí příjezd na lokalitu Mokřady Jablonné by došlo k opravě historické budovy a vdechnutí ji nového smysluplného života. 

Jedněmi z dalších lokalit, které plánujeme revitalizovat je lokalita Pivovarských rybníků v Liberci a mokřadní lokalita pod koupalištěm v Novém Boru s pracovním názvem Novoborská Amazonie.

U obou lokalit jsme ve fázi jednání s vlastníky pozemků, obstarávání podkladů pro budoucí revitalizace (biologické průzkumy, studie proveditelnosti, získávání finančních prostředků atd.).

Michal Řepík: "Ekovýchova v roce 2017 kvetla!"

Naše ekovýchovná sekce pokračovala ve své činnosti i v roce 2017. Učili jsme zejména na našich tradičních lokalitách – v Novém pralese s programem „Jak udělat z lesa prales?“, v Jablonném v Podještědí („Mokřad místem zkoumání“) a na lesní naučné stezce Harcov („Jizerskohorští velvyslanci“). Kromě toho jsme otevřeli i novou výukovou lokalitu v Novém Boru, v lužním lese u říčky Šporky („Džungle“). Novinkou byl i program „Příroda plná stop a znamení“ se kterým jsme na podzim navštívili především liberecké školky.

Ve spolupráci s Městskými lesy Liberec jsme za pomoci školáků vysázeli 1520 bukových sazenic v Horním Hanychově. Nezapomněli jsme ani na práci s přírodními materiály a realizovali programy s ovčí vlnou a včelím voskem.

Novinkou sezóny byly i dva příměstské tábory v Liberci zakončené zahradní slavností pro děti a rodiče.

Pedagogy jsme vzali do terénu na dva semináře – Aktivně v přírodě! a Ekovýchova v příměstské krajině, tradiční zimní rukodělný seminář na Čmeláku představil práci s pedigem.

Začali jsme chystat česko-německé programy v rámci přeshraničního projektu Zelené perly kolem Nisy.

Našich programů se v roce 2017 zúčastnilo 1645 dětí, žáků a studentů, příměstských táborů 43 účastníků a pedagogů přišlo na naše semináře 34.

Jana Pichová: "Při ohlédnutí za Čmeláčím rokem 2017 se vyplavuje vděčnost a spousta radostných vzpomínek..."

Jsme hrdí na dobrovolnické dny pro firmy, které se podařilo zrealizovat, ať už s pravidelnými nebo novými partnery. Celkem se jich zúčastnilo 244 firemních dobrovolníků, za což patří naše díky firmám LMC, DBS, ČMZRB, S.C.Johnson, ALBI, Vodafone, JCi, Hanibal a HSBC.

Další spousta dobrovolníků se zúčastnila dobrovolnických dnů pro školy, studentských praxí a akcí s potřebnými skupinami. Podařilo se zrealizovat dva letní workcampy (14denní pobyty pro zahraniční dobrovolníky) pro teenagery, kteří tak měli příležitost poznat místní přírodu, komunitu a odnést si spoustu mezinárodních přátelství. Na těchto akcích jsme spolupracovali s organizacemi INEX-SDA a Hestia. Dohromady se těchto akcí zúčastnilo 224 dobrovolníků z 15 zemí světa. Nejvzdálenější dobrovolník na musel cestě k nám do Liberce překonat téměř 10 000 km!

Naše lokality si příznivci mohli prohlédnout v rámci několika exkurzí, odborných i zážitkových, v Novém pralese, Mokřadech Jablonné nebo na Orchidejové louce v Horním Maxově. Účastníci se mohli při ozvláštněných exkurzích setkat s ornitologem, botaničkou nebo odborníkem na netopýry. Díky poslednímu jmenovanému si děti na noční exkurzi v Novém Pralese pohladily živého netopýra odchyceného v lomu Velká Basa. Na exkurze dorazilo celkem 154 zájemců.

Největší loňskou akcí pořádanou pro veřejnost byl květnový Den otevřených dveří spojený s oslavou narozenin v Jablonném v Podještědí, kde se mohli návštěvníci zapojit do soutěžního mokřadního kvízu, exkurze a potkat zajímavé bytosti. Napočítali jsme okolo 300 návštěvníků a slyšeli mnoho krásných ohlasů. V rámci Léta v Jablonném jsme pro rodiny s dětmi přichystali čtyři termíny bádání v tůních a pro odvážnější dvě napínavá putování mokřady pod rouškou tmy. Obrovský ohlas zejména mezi turisty měly také podzimní sázení stromků na Ještědském hřebeni, které vyvrcholily Dnem stromů v Horním Hanychově. Na akce pro veřejnost dorazilo celkem 665 návštěvníků.

Tím ale výčet loňských aktivit nekončí. Svoji jurtu zasvěcenou Čmeláku jsme měli na Festivalu jurt v Brništi. Jurta plná informací o Čmelákovi, zařízená v meditačním duchu mezi sazenicemi našich stromků, informační stolek a zejména křesání ohně pomocí práchna byly zvídavými návštěvníky festivalu po celý den hojně okupovány. Div jsme v tom srpnovém horku nepodpálili jurtu. Zkušenosti z pořádání workcampů pro teenagery jsme měli příležitost prezentovat na setkání organizátorů workcampů pod záštitou organizace INEX-SDA. Zájemci o dobrovolnictví v libereckém regionu se s námi zase mohli setkat na Semináři dobrovolnictví v knihkupectví Fryč, který pořádala organizace Nová Akropolis. Tam se nám podařilo navázat přátelství s neziskovou organizací Dobromysl. Objevujeme se také pravidelně na dobročinných bazarech Nazdar Bazar, ať už se konaly na Tatrách, v baru Azyl nebo v Kultivaru. Díky za spolupráci na našich akcích patří také Dětskému Domovu z Jablonného v Podještědí a Parlamentu mladých.

A co že se nám vlastně s těmi letošními 1272 dobrovolníky podařilo udělat? Především ohromný kus práce pro přírodu. Sázení původních dřevin, spravování oplocenek, pletí oplocenek, odstraňování starých ochran stromků, kopání tůní, úklid a spravování chalupy, kopání odvodňovací strouhy, stavba ohniště a laviček, stavba zimoviště pro obojživelníky, pletí pláže a kosatců, pletí růžových záhonků, tvorba paletového pódia, sběr odpadků, úklid křovin, trhání křídlatky a sečení a sečení a sečení.