343

2.-4. 5. 2014 - Jožin z bažin mokřadem se plíží

V mokřadech v Jablonném v Podještědí během tradiční víkendovky pomáhali dobrovolníci z celé republiky. Cíl zněl jasně, vysadit kosatce sibiřské. Všichni odvedli obrovský kus práce a kosatce sibiřské se jim za to odvděčily tím, že necelé tři týdny poté rozkvetly. Kromě sázení si stihli dobrovolníci prohlédnout lokalitu s odborným výkladem, opéct si buřty, prohlédnout si Jablonné z ptačí perspektivy z nedaleké věže a nechyběla ani večerní společensko-kulturní náplň. V neděli čekal dobrovolníky za odměnu environmentální program, během kterého zkoumali, jací živočichové žijí v mokřadních tůních.

16.-18.5.2014 - Exkurze do Bavorska

V polovině května Čmelák uspořádal zahraniční exkurzi týkající se oblasti lesnictví, které se zúčastnilo přes dvacet odborníků z řad státní správy, samosprávy, lesníků a majitelů lesů.Stěžejním programem byla sobotní celodenní exkurze v  lesích barona Rotenhana v Bavorsku, kde hospodaření na tomto majetku  je všeobecně uznáváno jako vzor pro přírodě blízké hospodaření na obdobných lokalitách v celé Evropě. Pro majitele lesa barona Rotenhanaje hlavním motivem ekonomický profit z lesa pro něj i pro budoucí generace, proto hospodaří ekologicky. Výsledkem je pěstování rozmanitého zdravého a přirozeného lesa, který je v rovnováze, poskytuje velmi kvalitní dřevo a to téměř bez nákladů

088

23.-24.5. 2014 - Exkurze za ukázkami praktické revitalizace krajiny

Na konci května Čmelák uspořádal dvoudenní exkurzi za ukázkami praktické revitalizace krajiny na Liberecku, které se zúčastnilo dvacet odborníků nejen v ochraně přírody z Česka i Německa. Cílem exkurze bylo ukázat na konkrétních příkladech, jak je možné znovuoživit a napravit necitlivé zásahy člověka do koryt potoků, řek a mokřadních oblastí. Po revitalizovaných úsecích potoků provedl pan Ing. Vašek Šrédl z Agentury ochrany přírody a krajiny, revitalizované mokřady v Jablonném v Podještědí představila Ing. Dáša Najmanová z organizace Čmelák a rašelinné louky Brazilka nedaleko Dolní Světlé přiblížilaMgr. Zuzana Růžičková z CHKO Lužické hory.

25.5.2014 - Půjdem spolu do Pralesa

Třináct statečných účastníků se vydalo na již tradiční exkurzi do Nového Pralesa na Ještědském hřebeni. Odborným průvodcem byl již tradičně Jiří Antl, který poskytl všechny zajímavé a důležité informace a provedl všechny lesními pěšinami po pozemcích, kde sdružení Čmelák uskutečňuje svůj projekt přeměny smrkové kultury na druhově pestrý smíšený les s charakterem pralesa. Během exkurze nechybělo sázení stromků, opékání buřtů na zbrusu novém místě, či focení pod vodopádem. A ještě jedna perlička: exkluzivním účastníkem bylsám Ještědman - pan Jiří Mánek, držitel světového rekordu ve výstupech na Ještěd. Po exkurzi si ještě jednou vyšel na Ještěd a zaokrouhlil tak svůj počet výstupů na 2300.

31.5.2014 - Jen bílá Orchidej

Poslední květnovou sobotu se zhruba třicet zájemců všech věkových kategorií zúčastnilo exkurze na Orchidejovou louku v Maxově. Na této horské mokřadní louce o velikosti asi fotbalového hřiště a kus se vyskytují české orchideje - vstavač májový, vstavač Fuchsův i jiné chráněné druhy - vachta trojlistá. S květenou na louce účastníky seznámila botanička Mgr. Štěpánka Králová a Ing. Dáša Najmanová. Díky nim si všichni mohli rostliny prozkoumat, osahat, přivonět k nim a užít si krásný slunný den v přírodě.

383

20-22.6.2014 - Klikatá cestička jde na Bukovec…

Kouzlo osady Jizerky uchvátilo účastníky během víkendu pro české a německé rodiny s dětmi. Cílem akce, pořádané třetí červnový víkend, bylo poznávat krásy Jizerských hor, dozvědět se něco nového o přírodě a také si užít zábavy a poznat své přeshraniční sousedy. Program byl nabitý: návštěva Muzea Jizerských hor, „Jizerská můří noc“, sobotní výlety po Jizerce a na Bukovec, chytání čolků, rukodělná práce s kůží, hraní her, večerní táborák a nedělní ornitologická exkurze.  Všech dvacetšest účastníků si víkend moc užilo.

.

Sedmnáct českých dobročinných organizací včetně Čmeláka od dnešního dne propaguje mezi českými dárci možnost daru ze závěti. Nová webová stránka mapuje právnické otázky v této oblasti, trendy ze zahraničí, příběhy českých dárců, časté mýty a novou studii, podle které dar ze závěti považuje 58 % českých seniorů za správnou věc.

V zahraničí je dar ze závěti rozšířený jev. Například ve Velké Británii takto daruje každý rok přes 100 000 lidí celkově více než 2 miliardy liber. Podle průzkumů se většinou jedná o ženy, které za svého života dobročinnou organizaci podporovaly ať již formou darů, nebo například dobrovolnictvím. V Česku je trend jiný: pokud nemáte dědice a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. V minulých letech tak státu propadlo bezmála 150 milionů korun ročně.

Za kampaní „Závěť pomáhá“ stojí koalice Za snadné dárcovství, jejímž členem je také Čmelák. Webové stránky www.zavetpomaha.cz podrobně popisují legislativu, která se v letošním roce změnila. Vedle závěti je možno své majetkové poměry uspořádat například dědickou smlouvou nebo odkazem. Web odpovídá i na nejčastější dotazy, se kterými se členové koalice Za snadné dárcovství setkali. Jedná se například o společné jmění manželů, neopominutelného dědice a poplatky za sepsání závěti. Nesmírně pozitivní částí je kapitola příběhů českých dárců, kteří se již pro tuto formu darování rozhodli.


Na webu neziskovky vybízejí k tomu, aby sepsáním poslední vůle dárci zabezpečili především svou rodinu i své blízké. Teprve poté je možné díky daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace. „Jedná se o témata velice citlivá a osobní. Chceme k nim proto přistupovat s opatrností, nakládat s nimi s citem, důstojností a velkou dávkou empatie,“ řekl Jan Gregor, předseda koalice Za snadné dárcovství. Všichni členové Koalice se zavázali dodržovat Etický kodex, který upravuje vztahy mezi neziskovou organizací a jejich dárci.

„S dary ze závěti se v Česku setkávám již několik let. Při osobním jednání s takovými dárci mě vždy překvapí, jakou úlevu a pocit klidu v nich rozhodnutí vypořádat své majetkové poměry vyvolává. Nejčastěji se jedná o dárce, kteří znají konkrétní dobročinnou organizaci a jsou jasně rozhodnuti, jakou část majetku chtějí předat svojí rodině a jakou část věnovat na dobrou věc,“ doplnil Tomáš Vyhnálek, mluvčí kampaně.

Klikněte pro zajímavosti a více informací (tisková zpráva z 25. června 2014)

.

2v1


Od roku 2013 se zapojilo do projektu „Dva jsou víc než jeden“ 146 žáků z deseti základních škol Libereckého kraje. Projekt si klade za cíl napomoci bezbariérovému vzdělávání žáků základních a speciálních škol, přiblížit jim práci řemeslníků a posílit jejich citlivost vůči přírodě. V červnu děti ještě čeká velká tvořivá dílna, kde budou společnými silami za pomoci řemeslníků tvořit obraz krajiny z různorodých přírodních materiálů (od keramiky, přes ovčí vlnu a pedig).

Jejich dílka si pak můžete prohlédnout na slavnostních vernisážích: 10. 6. ve společenském centru města Jablonné v Podještědí, 12. 6. v Muzeu skla a bižuterie – Galerii Belveder v Jablonci nad Nisou a 17. 6. v Kulturním domě JILM v Jilemnici. Vernisáž bude pojata jako malý happening, při kterém bude vyhrávat hudba Barrel Battery duo, děti budou pasování na lodní kadety a obdrží absolventské listy. Budete moci ochutnat občerstvení, které samy vyrobí a obodovat ho velkými „mlasky“. Pozvánku na vernisáže a více o projektu zde

2v1 01

.

ceritifikat kvetina_orchidej 2Řezané květiny jsou nuda! Darujte dárkový certifikát Květina pro českou krajinu! Tímto certifikátem darujete opravdovou českou květinu a zároveň přispíváte na péči o ni.


Proč darovat certifikát Květina pro českou krajinu??


  • Budete originální!
  • Darovaná květina neuvadne! Vámi darovaná květina nerušeně poroste dál v přírodě a bude obdarovaného těšit tak dlouho, jak si jen bude přát.
  • Dáváte smysluplný dar, což obdarovaného určitě potěší.
  • Uděláte dobrý skutek - vybrané příspěvky budou použity na zajištění péče o květiny na lokalitách, které spravuje nezisková organizace Čmelák.
  • Obdarovaný bude vědět, od koho dárek je - na certifikát můžete napsat věnování.
  • Darujete pravou českou květinu


Kolik certifikát stojí: od 75

Kde koupit: KOUPIT CERTIFIKÁT

Poštovné: POZOR AKCE! PRO OBJEDNÁVKY PŘI PLATBĚ PŘEVODEM DO 23. 6. 2014 do 12:00 - POŠTOVNÉ ZDARMA!!! – GARANCE DODÁNÍ DO 26. 6. 2014

Více informací o certifikátech: ZDE

.

zlatakyÚsilí Čmeláka o obnovu původních, přírodě blízkých lesů, podporuje společnost Zlaťáky.cz. Za každou prodanou investiční zlatou minci Maple Leaf (1 Oz) zajistí společnost Zlaťáky.cz jako investici do budoucnosti české krajiny prostřednictvím organizace Čmelák vysazení a ochranu jednoho listnatého stromu na lesních pozemcích v České republice. Všichni milovníci české přírody mohou přispět ke společnému dílu a podpořit tak nové plíce planety, které zde zanecháme i pro další generace. Další informace najdete na www.zlataky.cz


Aktuálně můžete podpořit projekt Nový prales, jehož patronem je Pavel Liška. Nový prales je iniciativa revitalizace lesů na ještědském hřebenu, kde liberecká nezisková organizace Čmelák již od roku 2004 přeměňuje chřadnoucí smrkové monokultury na původní smíšené lesy plné života. Od zahájení projektu jsme prosvětlili porost prořezáním smrků a do připravených míst dosazujeme sazenice buků, jedlí, klenů, mléčů, jasanů, jilmů a ptáčnic. Na prosvětlené plochy se již začíná navracet život. Nový prales dnes tvoří 6 oddělených pozemků o celkové rozloze 35 hektarů, které chceme postupně propojit v jediný, druhově pestrý a ekologicky plnohodnotný přírodní les.

Čmelák - Společnost přátel přírody odborně pečuje o cenná přírodní území. Již od roku 1994 se zabýváme praktickou ochranou české přírody a krajiny zejména v Pojizeří a Libereckém kraji. Současně pomáháme při obnově přírodních lokalit a výsadbách stromů od Lužických hor až po jižní Moravu. Vysadili jsme přes 300 tisíc sazenic původních dřevin a pečujeme o více než 60 ha lesních, lučních a mokřadních pozemků na 20ti lokalitách. Organizace má také dlouholeté zkušenosti v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Na tyto aktivity navazuje úsilí o přenos dobré praxe a zlepšení celkového stavu české krajiny, našeho společného domova, a její schopnosti zadržovat vodu. Více na www.cmelak.cz

Při příležitosti programu oslav 20. výročí činnosti organizace Čmelák – Společnost přátel přírody se společnost Zlaťáky.cz stala jedním z patronů nově vysazeného symbolického "narozeninového stromu pro budoucnost". Oslava narozenin s pestrým tématickým programem se uskutečnila 30.5. 2014 v sídle organizace v Liberci - Františkově. Akce byla poděkováním všem našim podporovatelům za přízeň, podporu ekologických aktivit a dlouhodobou spolupráci s řadou výsledků, kterých by Čmelák bez společné podpory partnerů, dárců a dobrovolníků nikdy nedosáhl.

.