sendvi

Velkého uznání se projektu Nový prales dostalo od tvůrců neobyčejné týmové logické internetové hry Sendvič 2014, která letos slaví stejně jako Nový prales 10. výročí od svého založení. Nový prales byl vybrán mezi tři projekty realizované neziskovými organizacemi v České republice, které mohou být účastníky hry formou registračního poplatku podpořeny.

 Hráči totiž pro úspěšné dokončení registrace zasílají poplatek ve formě volitelného příspěvku na vybraný projekt. V letošním roce mohou herní týmy přispět na projekty celkem šesti neziskovek. Mezi nimi jsou ale jen čtyři české organizace a pouze u tří z nich poputují darované příspěvky na projekty realizované na území České republiky. Nový prales je pak jediný projekt zaměřený na ochranu životního prostředí, přírody a krajiny v ČR.

 Kouzlem této hry je, že ji můžete hrát odkudkoliv, stejně jako můžete podpořit Nový prales, ať už se nacházíte kdekoliv. Sendvič je lahodná svačina pro Vaše mozkové závity. Jedná se o vždy jedinečnou směs úkolů a šifer všeho druhu, na které si smlsnou mozkové buňky!

 Hra nabízí dva plátky dobře okořeněných hádanek proložené lahodnou přestávkou. Pokud máte pocit, že by Vás tato hra zajímala, registrace na Sendvič 2014 probíhá do 21.2. 2014 na http://sendvic.gdi.cz/ a tvůrci hry pamatují v pravidlech i na úplné začátečníky. V roce 2013 se hry Sendvič zúčastnilo celkem 293 soutěžních týmů nejen z České republiky. Téměř 1300 účastníků pocházelo z 18 různých států po celém světě.

.

ikea 2V uplynulém roce 2013 organizace Čmelák – Společnost přátel přírody společně se svými partnery a podporovateli uskutečnila řadu aktivit, kterými jsme přispěli ke zlepšení stavu přírody a krajiny a rozvoji ekovýchovy nejen v Libereckém kraji, ale i v dalších částech České republiky. Z řady desítek realizovaných projektů, aktivit a akcí s dobrovolníky, veřejností, firmami i dalšími organizacemi připomeňme krátce alespoň několik významnějších počinů. 


Pomohli jsme vrátit do krajiny celkem 35 tisíc sazenic stanovištně původních druhů stromů a keřů. 
Společně se zaměstnancIKEA Česká republika jsme například hned na jaře vysázeli několik tisíc sazenic listnatých dřevin na lokalitách kolem Brna i Ostravy a se zaměstnanci SBERBANK jsme sázeli stromky v lese nedaleko Českého Dubu. A spolu s pracovníky pražských obchodních domů se nám podařilo uskutečnit také nové výsadby více než 5 tisíc sazenicNovém pralese a o porosty, jejich oplocenky i sazenice v lesních školkách jsme společně s dobrovolníky pečovali rovněž na řadě dalších míst po celém regionu. Náležitou pozornost jsme věnovali lučním a mokřadním lokalitám, o které se dlouhodobě staráme, a společně s obcemi a dětmi ze škol jsme také na veřejných místech v celém regionu vysadili  více než 2 tisíce sazenic do alejí a budoucích solitérních velikánů. V Jablonném v Podještědí pokračovala revitalizace ukázkové soustavy mokřadů.


V oblasti ekovýchovy se naplno rozběhla praktická část vzdělá
vacího programu Zelené profese v krajině a zahájili jsme nový inkluzivní vzdělávací projekt Dva jsou více než jeden. Rovněž jsme se začali pečlivě připravovat na realizaci aktivit v novém programu, který bude od roku 2014 důležitou součástí aktivit Čmeláka. Jedná se o téma zadržování vody v krajině a prevence povodní, což považujeme za aktuální a důležité téma celospolečenského významu a proto povedeme aktivní kampaň za zlepšení stavu české přírody a krajiny.  V roce 2014 připravujeme další výsadby stromů i keřů, budeme aktivně chránit ohroženou flóru i faunu a vzdělávat děti i dospělé ... pro lidi, pro přírodu. 


Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost nebo spolupracovali na bohaté paletě aktivit pro českou přírodu a krajinu. Je za námi v posledních dvou desítkách let pořádný kus společné práce. Proto jsme rádi, že v tomto roce můžeme společně oslavit 20. výročí od založení Čmeláka a také již 10. narozeniny Nového pralesa! Již teď začínáme připravovat pořádnou oslavu a těšíme se na další spolupráci.

.