Hmyz je pro mnoho ekosystémů nenahraditelný - hraje zásadní roli při opylování a šíření rostlin v krajině a pro řadu zvířat slouží jako zdroj obživy. Do ochrany hmyzu se mohou zapojit i města. Například Vídeň a Bratislava se v rámci projektu CITY NATURE pustily do aktivit pro ochranu a zachování biodiverzity. Informuje o tom Zahraniční kancelář města Vídně.

K vymírání hmyzu dochází v důsledku lidské činnosti. Zemědělské monokultury, používání pesticidů, ale i oteplování přispívá k tomu, že biodiverzita hmyzu je již několik let na ústupu. Vídeňské magistrátní oddělení pro ochranu životního prostředí proto zavádí různá opatření, jak dalšímu vymírání hmyzu zabránit. V roce 2000 byla například založena Síť Příroda, což je program města Vídně na ochranu živočišných druhů a biotopů, který je zároveň zakotven ve vídeňském zákoně pro ochranu přírody. 

Oblasti bohaté na ekologicky hodnotné biotopy a rozmanité živočišné druhy, které jsou významné pro krajinný ráz, vyhlašuje Úřad pro ochranu přírody chráněným přírodním územím. Úřad doposud zapsal 30 % území města Vídně na seznam chráněných oblastí. 

Projekt City Nature je dalším projektem na ochranu biodiverzity ve Vídni. Vídeňské magistrátní oddělení pro ochranu životního prostředí zahájilo společně s Městskými lesy v Bratislavě a slovenským Institutem aplikované ekologie Daphne tříletý projekt na zvýšení biodiverzity v městském prostředí ve Vídni a v Bratislavě. Do roku 2022 obě metropole na Dunaji společně plánují celou řadu akcí. Část z nich se například zaměří právě na zmiňovanou rozmanitost živočišných druhů a opatření pro jejich ochranu.

Město Vídeň také radí, jak podporovat hmyz. Sami za sebe můžete přispět tím, že budete kupovat biopotraviny. Ekologické zemědělství nepoužívá škodlivé pesticidy a umělá hnojiva. To dělá dobře nejen hmyzu na polích, ale i jídlu, které se nám dostává na talíř. Klíčem pro správné stravování je pak také vyváženost stravy založené na sezónních potravinách a nízké spotřebě masa. Zdravá půda a organické hnojivo ve správných dávkách činí rostliny silnějšími a odolnějšími vůči škůdcům. Semena a rostliny v biokvalitě bez postřiků by se měla stát nedílnou součástí vaší zahrady. Podle autorů projektu může hmyzu prospět i malá zahrada či balkón, kde lidé pěstují kvetoucí rostliny.