Vážení přátelé,

Dovolte, abych Vám níže poslala shrnutí aktivit, které jsme zejména díky Vaší podpoře mohli v roce 2018 v lokalitách, o které pečujeme, realizovat a co se nám v tomto roce podařilo. Chtěli bychom Vám i touto formou poděkovat, protože jen s podporou lidí, jako jste Vy, můžeme naši činnost provádět i dlouhodobě.

Na mokřadní lokalitě u Jablonného v Podještědí jsme letos vybudovali novou „tajnou“ odbočku do nitra lužního lesa s lávkami, dubovými šlapáky a romantickým zákoutím s dřevěnou lavičkou na jejím konci. Místo pro klidný odpočinek v divoké části lužního lesa je jako stvořené pro únik od civilizace a vnímání zvuků přírody. Pro veřejnost jsme zde uspořádali celkem 24 akcí pro více než 550 účastníků a zrealizovali jsme různé exkurze, běžné, zážitkové a ornitologické. Kromě toho jsme v této lokalitě zorganizovali několik dobrovolnických akcí a pracovních teambuildingů. Nedílnou součástí akcí pro veřejnost byly také ekovýchovné programy, některé i s mezinárodním přesahem. V květnu nechyběla největší každoroční akce pro veřejnost Den otevřených dveří v mokřadech, která byla spojená s místní tradiční Poutí svaté Zdislavy. Pro stovky návštěvníků, které mokřady tento den navštívily, byly připraveny exkurze, soutěže a kvízy. 

Z hlediska odborné praxe jsme pokračovali v botanickém monitoringu zdejších podmáčených luk. Pravidelné mozaikovité kosení a odvoz pokosené biomasy pomáhá vzácnějším druhům rostlin proti konkurenci dominantních druhů. Je to běh na dlouhou trať, ale už i pouhým okem je patrný rozdíl mezi kosenými a nekosenými částmi mokřadů. Pokračovali jsme i v odklízení staré černé skládky v bývalém náhonu, v jeho vyčištěné části jsme už zbudovali zimoviště pro obojživelníky. Náš ještěrkovník i hadník jsou pravidelnými hostiteli plazů, ledňáček je na bidýlkách v tůních, která jsme mu připravili, vidět stále častěji a po mnoha letech tu byla zaznamenána rosnička.  V tůních se dají potkat čtyři druhy vodních ptáků a plave nám tu i první ondatra.

Na lokalitě Nového pralesa jsme v uplynulém roce s pomocí dobrovolníků vysadili dalších 700 sazenic původních druhů dřevin – jedlí a buků a 20 jilmů pro zpestření druhové skladby o vzácnou a ohroženou dřevinu. K 100. výročí republiky jsme vysadili „Lípu republiky pod Ještědem.“ Vykopali jsme také novou tůň pro obojživelníky a zasahovali jsme proti kůrovci pokácením napadených stromů a manuálním oloupáním. Prováděli jsme také pravidelný monitoring a údržbu oplocenek, ochranu sazenic proti zvěři. I v Novém pralese pokračovala realizace akcí pro veřejnost, celkem 20 akcí se zúčastnilo 597 dětí, účastníků exkurzí, dobrovolníků a zaměstnanců firem při teambuildingových akcích. Pokračujeme i nadále s postupnou rekonstrukcí smrkové monokultury na přírodě blízký les za aktivní účasti veřejnosti.

Chalupa na Padouchově (v centru Nového pralesa) byla letos opět s pomocí dobrovolníků dovybavena a upravena pro ubytování pro pěkných 20 lidí. Nyní může sloužit mimo jiné i pro větší skupiny dobrovolníků pracujících v Novém pralese. Podařilo se nám koupit pozemek s ohništěm nad chalupou a tak jsme propojili pozemky chalupy s pozemky našeho okolního lesa. Tím jsme rozšířili plochu Nového pralesa na současných 36 hektarů.

Chalupa Mariánskohorské Boudy v roce 2018 ubytovala bez mála 700 lidí. Pravidelně se o chalupu staráme, aby byla provozuschopná, 2x ročně ji kompletně připravíme na zimní a letní sezónu.  Chalupu jsme nyní nechali odpočívat, ale již nyní víme, že v roce 2019 bude potřeba vymalovat, natřít okna a pořídit krbová kamna do horního patra. 

V rámci kooperačních projektů jsme se věnovali pozemkům v údolí řeky Šporky u Nového Boru a ve spolupráci s obcí a podporou Libereckého kraje jsme zrealizovali dvě komunitní plánování s veřejností, provedli průzkumy, vytrhali křídlatku, vykopali první tůň a vysadili 10 jilmů. Na Frýdlantsku jsme v rámci česko-polského projektu načali spolupráci s obcí Višňová – dosadili jsme jabloňovou alej a vysadili novou dubovou po toku Smědé. 

I v loňském roce jsme pokračovali s našimi lesnickými projekty díky Vaší podpoře a díky spolupráci s obecními a městskými lesy v Podještědí, na Českolipsku a Dokesku jsme do převážně monokulturních lesů zajistili výsadbu 43000 sazenic jedlí, buků, dubů, javorů a třešní.

Pravidelně jsme také prováděli běžnou údržbu našich a svěřených lokalit – kosení luk, ochranu stromů a sazenic. 

Již 25 let se věnujeme ohroženým dřevinám. V loňském roce se díky nám do lesů celého kraje dostalo 270 odrostků jilmu na celkem 13 lokalit. Zároveň pracujeme na přípravě projektu vzácných tisů z našich lesních školek, k výsadbě do krajiny jich máme 2000.

Naše ekovýchovná sekce pokračovala ve své činnosti i v roce 2018. Učili jsme zejména na našich tradičních lokalitách. V Novém pralese jsme se zaměřili na houby a jejich spletité sítě označované jako Wood Wide Web. V Jablonném v Podještědí jsme v rámci Česko – německého projektu Zelené perly kolem Nisy s programem o ekosystémových službách mokřadů učili i německé děti. České žáky jsme pak vyslali na ekovýchovné programy do Mezinárodního setkávacího centra v německém St. Marienthalu. 

Další naše ekovýchovné programy se uskutečnily s polskými dětmi v přírodní rezervaci Meandry Smědé, v Novém Boru u říčky Šporky to byl pak program na téma „džungle“, s „Jizerskohorskými velvyslanci“ jsme byli v Harcově, do mateřských školek jsme přišli se zcela novým programem „Ze života netopýrů“ a po roce jsme se s programem o českých orchidejích vrátili na orchidejovou louku v Horním Maxově. Pedagogy jsme vzali do terénu na seminář „Za vším hledej houbu!“. Spolupořádali jsme konferenci o mokřadech v příhraničním St. Marienthalu. Řemesla s využitím odpadních materiálů jsme nově prezentovali na Krajském dni ekovýchovy – ZERO WASTE. Ve spolupráci s Městskými lesy Liberec jsme za pomoci školáků a veřejnosti vysázeli celkem 800 bukových sazenic v Horním Hanychově. Během letních prázdnin jsme pořádali další příměstský tábor přátel přírody v Liberci zakončený zahradní slavností pro děti a rodiče.

Našich ekovýchovných programů se v roce 2018 zúčastnilo 1748 dětí, žáků a studentů a 50 pedagogů a odborníků přišlo na naše semináře a konference. Na programy našich partnerů v Německu jsme vyslali 110 českých žáků a jejich pedagogů. 

Do všech našich aktivit se aktivně snažíme zapojit co nejširší okruh veřejnosti, ať už to jsou exkurze a ekovýchovné programy nebo dny pro veřejnost a v poslední době velmi populární dobrovolnické dny pro firmy. Celkem jsme v roce 2018 v terénu v našich lokalitách realizovali 80 akcí pro více než 2 300 účastníků.

V naší práci budeme pokračovat i v tomto roce, další cíle a úkoly určitě přibudou. Právě proto jsme vděční za podporu našich příznivců a všech, kteří se rozhodli nás podpořit ať už finanční částkou, hmotným darem nebo vlastním přičiněním. 

Děkujeme za Vaši přízeň a cennou podporu.

S úctou a srdečnými pozdravy,

Mgr. Martina Kořínková,
ředitelka organizace Čmelák – Společnost přátel přírody  z.s.