Soukenné náměstí v Liberci se v pátek 11. ledna odpoledne zaplnilo lidmi, kterým není lhostejný další osud naší planety.

Páteční akce "Kruh pro planetu/Climate Circle" (Liberec) měla za cíl upozornit na změny klimatu, které jsou v plném proudu - úbytek lesů, sucha, požáry, záplavy, závažné znečištění vody a ovzduší, vysychání půdy, masové vymírání živočišných i rostlinných druhů, nárůst hladiny oceánů, stále extrémnější výkyvy počasí, tání ledovců apod. Krátkodobé ekonomické zájmy by neměly vítězit nad etikou a osobní zodpovědností za přírodu a svět, ve kterém žijeme.
Více informací zde: www.proplanetu.cz.