Naší organizaci se podařilo u Ministerstva životního prostředí uspět s projektem "Když přispěješ k mitigaci, nebudeš tu pro legraci", upozorňujícím na problematiku tlumení klimatických změn, zadržování vody v krajině (tzv. retence) a na její význam v prevenci povodní a sucha. Díky podpoře můžeme v roce 2017 uspořádat minimálně 15 akcí pro veřejnost a 2 odborné exkurze zpřístupňující lokality, na kterých byla v uplynulých letech realizována opatření pomáhající zadržení vody v krajině. O konkrétních akcích na pomoc přírodě se dozvíte na webu sdružení v sekcích Aktuality a Akce. Máte-li sami chuť uspořádat s námi akci podle svého a víte, že jste schopni sehnat na ně pár lidí, podívejte se na letáky (TeambuildingDobrovolnický den), rozmyslete se a kontaktujte nás. V rámci projektu vytvoříme i prospekt o tématice s jednoduchými radami, jak pomoci přírodě, aby nám pomáhala proti suchu a povodním. Máte-li pozemek, na kterém uvažujete o revitalizaci, kontaktujte nás, poradíme Vám.