Naše česká krajina, z jejíž podstaty žijeme, prožívá nelehké časy. Naše nešetrné chování k ní, jehož se neumíme zbavit již několik desetiletí, nám předkládá účet v podobě extrémních povodní, sucha a dalších živelných pohrom. Tento stav chceme změnit! Jakkoli jde o nelehký úkol, tak věříme, že spojí-li síly lidé a firmy, kterým nejsou povodňové škody lhostejné, tak je obnova naší krajiny možná!

A právě z toho důvodu jsme vytvořili nový informační web Zastavme vodu, který se zabývá možnostmi retence vody v krajině, důvody, proč by tomu tak mělo být a proč tomu tak v současnosti není.

V rámci tohoto projektu plánujeme aktivní kampaň za navrácení vysoké retenční schopnosti krajiny v ČR cestou praktických opatření v zacházení s půdou u největších vlastníků půdy v ČR. Šíření vlastního know-how a poskytování podpory u konkrétních revitalizačních projektů. Zprostředkování a případně přenos zkušeností v oblasti managementu krajiny a relevantních legislativních norem z okolních zemí.

Více informací najdete na www.cmelak.cz/zastavmevodu/.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.