(Liberec, 8. 12. 2017) Necelé dvě stovky dětí se zapojily do podzimních výsadeb v městských lesích Liberce, při kterých byly jednotvárné smrčiny doplněny o sazenice buků. Pro mnoho dětí bylo sázení ve volné krajině zcela novým zážitkem a možností, jak prakticky doplnit teoretické znalosti načerpané na vzdělávacích programech Čmeláka – Společnosti přátel přírody.

„Podzimní výsadby v městských lesích za pomoci místních škol, považujeme už za tradiční akci. Školy se do ní rády zapojují, protože spojuje to, co dětem v současnosti často chybí – společný pobyt venku a vlastnoruční smysluplnou práci s hmatatelným výsledkem, který je vidět okamžitě,“ zdůvodňuje účast škol na výsadbách Michal Řepík, lektor ekovýchovy ze Čmeláka.

Čmelák se zvyšování lesní biodiverzity věnuje dlouhodobě a systematicky. Kromě pomoci v městských lesích Liberce realizuje i dlouhodobý projekt Nového pralesa na Ještědském hřbetu.

„Nový prales je unikátní vzdělávací lokalitou, na které působíme již řadu let. Můžeme tam sledovat v přímém přenosu přerod smrkové monokultury na druhově pestrý les plný života“, doplňuje Řepík.

Vzdělávací programy „Jak udělat z lesa prales?“ probíhaly v  Novém pralese i v letošním roce a zúčastnily se jich jak místní, tak i přespolní školy.

„Letošek byl, co se týká programů s tematikou lesa, opravdu nabitý. Učili jsme v Novém pralese, na Lesní naučné stezce Harcov, sázeli v lesích pod Ještědem i na Ještědském hřebenu.

Našich programů se zúčastnily stovky dětí a víc jak dvě stě dobrovolníků přišlo na podzimní výsadbové akce,“ bilancuje proběhlou sezónu Řepík.

Vzdělávací akce v roce 2017 byly podpořeny Státním fondem životního prostředí, Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody a Ekofondem Statutárního města Liberec.